Top 10 tựa game có phần chơi cốt truyện dài nhất mọi thời đại ( p2 )

Sau đây là một danh sách tổng hợp những tựa game có thời lượng chơi dài nhất cho tới lúc này, sở hữu thừa đủ nội dung để vừa lòng cả những gamer hardcore nhất.
Với nhu cầu ngày một cao thời nay, đại bộ phận người chơi đều muốn có được trải nghiệm ít nhất là 10 giờ vui thú cho một sản phẩm gán mức giá 60 USD, nhưng tiếc rằng chuyện không phải lúc nào cũng thuận lợi như thế nếu như bạn nhắm mắt mua game mà không có lấy một chút thông tin cơ bản. May mắn cho bạn, sau đây là một danh sách tổng hợp những tựa game có thời lượng chơi dài nhất cho tới lúc này, sở hữu thừa đủ nội dung để vừa lòng cả những gamer hardcore nhất.

10. Persona 5


Thể loại: RPG

Năm phát hành: 2017

Thời gian trung bình để hoàn thành cốt truyện chính: 90 giờ

Thời gian trung bình để hoàn thành tất cả mọi thứ: 161 giờ

9. Record of Agarest War

Thể loại: Tactical RPG

Năm phát hành: 2007

Thời gian trung bình để hoàn thành cốt truyện chính: 86 giờ

Thời gian trung bình để hoàn thành tất cả mọi thứ: 210 giờ

8. The Elder Scrolls: Morrowind – Game of the Year Edition


Thể loại: ARPG

Năm phát hành: 2003

Thời gian trung bình để hoàn thành cốt truyện chính: 49 giờ

Thời gian trung bình để hoàn thành tất cả mọi thứ: 364 giờ

7. Disgaea: Hour of Darkness


Thể loại: Tactical RPG

Năm phát hành: 2003

Thời gian trung bình để hoàn thành cốt truyện chính: 47 giờ

Thời gian trung bình để hoàn thành tất cả mọi thứ: 467 giờ

6. Euro Truck Simulator 2


Thể loại: Mô phỏng lái xe

Năm phát hành: 2012

Thời gian trung bình để hoàn thành cốt truyện chính: 49 giờ

Thời gian trung bình để hoàn thành tất cả mọi thứ: 396 giờ

5. Gran Turismo 4


Thể loại: Mô phỏng đua xe

Năm phát hành: 2005

Thời gian trung bình để hoàn thành cốt truyện chính: 83 giờ

Thời gian trung bình để hoàn thành tất cả mọi thứ: 336 giờ